documents

Odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców (KRS)  (National Court Register)
Licencja na wykonanie transportu drogowego ( License )
Polisa ubezpieczeniowa ( Inssurance Policy )
Wzór zlecenia spedycyjnego ( Forwarding Order )
Certyfikat kompetencji ( Certificate of Profesional Competence )

offer

  • express deliveries  with little truck up to  1,5t ( 10 palet palces )
  • quick partloads
  • normal part loads
  • deliveries in milkrun systems
  • full trucks deliveries 24 tons , 6 tons, 3,5 tons trucks
  • CARGO Inssurances
  • organization of custom clearances formalities